PSYCHOLOGENPRAKTIJK

Aanbod

Empatika is een ambulante groepspraktijk gericht op alle leeftijden, dus zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Empatika biedt begeleiding en behandeling rond volgende thema's: angsten (paniek, hyperventilatie, faalangst,...), depressieve klachten, onzekerheid (minderwaardigheidsgevoelens, zelfvertrouwen,...) assertiviteit, zoeken naar de eigen identiteit, relatieproblemen, traumaverwerking, opvoedingsproblemen, stressklachten, burnout, chronische pijn, psychosomatische klachten, persoonlijkheidsproblematiek, leerproblemen, ADHD, studiemoeilijkheden en studiekeuze,...

Wie kan bij ons terecht?
Content Image
Baby's

Wanneer ouders moeilijkheden ervaren met hun kinderen, kan door gesprekstherapie de problemen en signalen verklaard worden, hierdoor zal de focus liggen op de ontwikkeling van kinderen. Door een kortdurende (5 à 10 gesprekken) gesprekstherapie met de ouders zullen we hun vragen beantwoorden.

Content Image
Kinderen & jongeren

Kinderen en jongeren met persoonlijke-, emotionele- en/of gedragsproblemen kunnen zich aanmelden. Samen met het kind, ouders of de doorverwijzer zal gezocht worden hoe we de problemen kunnen aanpakken en verminderen. Wanneer kinderen of jongeren op intakegesprek komen, kan de ouders ook uitgenodigd worden. Na het eerste gesprek gaan we samen de behandelmogelijkheden na. Waar nodig worden de ouders zoveel mogelijk betrokken bij de begeleiding en behandeling.

Empatika poogd zorg op maat aan te bieden, haalbaar en wenselijk voor kinderen en jongeren en de context waarin zij zich bevinden.

Content Image
Volwassenen

Volwassenen die worstelen met zichzelf, en/of met de rol in hun gezin of ruimere familie, of als partner of als werknemer,... kunnen het gevoel hebben dat er iets is of dat vanalles fout loopt in hun leven kunnen terecht voor ondersteuning, begeleiding en behandeling bij Empatika. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en indien je toestemming geeft brengen we de huisarts op de hoogte van de behandeling.

Content Image
Ouderen

Ouderen worden kan soms moeilijkheden met zich mee brengen die je draagkracht bemoeilijken. Ook als zoon, dochter of kleinkind is het soms zwaar wanneer je moeder, vader of grootouder zich niet goed voelt. Zowel lichamelijke als emotionele of psychische problemen kunnen in de weg staan van je dagdagelijks functioneren en het goed voelen in je vel. Ook als oudere kan je terecht bij Empatika voor informatie, advies en ondersteunende gesprekken.

© EMPATIKA