Main Image

Empatika is een groepspraktijk in Gent met een psychologische hulpverleningsaanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Empatika is een niet-gesubsidieerde psychologenpraktijk, de psychologen werken zelfstandig. Personen met psychische problemen, gedragsproblemen of cultuurgebonden problemen kunnen terecht bij onze klinische psychologen. Ook ouders (van het minderjarige kind/jongere), partners en/of gezinsleden kunnen terecht bij onze hulpverleners voor ondersteuning en begeleidende gesprekken. Wij bieden zorg voor het herstel van het psychisch evenwicht en dragelijk maken van psychische stoornissen om het functioneren op individueel, sociaal en psychisch vlak te verhogen. Alle gesprekken worden strikt vertrouwelijk behandeld.